2015

Activități 2015

Pachetul de lucru 1:
Colectarea surselor şi construcţia metodologiei
Colectarea surselor
Organizarea catalogului surselor
Pachetul de lucru 2:
Introducerea datelor din sursele istorice în baza de date și standardizarea acestora
Extragerea de informații din sursele originale și transcrierea literală în prima componentă a HDPT
Supravegherea și verificarea activităților de introducere a datelor și de prelucrare a datelor.
Pregătirea și construirea cataloagelor onomastice și toponimice necesare pentru procesul de standardizare a datelor.
Începerea procesului de inter-relaţionare computerizată.
Pachetul de lucru 3:
Diseminarea și promovarea rezultatelor
Promovarea pachetului în mediul academic (Iași, Timișoara).
Publicarea de articole științifice în reviste de circulație internațională, și participarea la conferințe și seminarii internaționale.
Pachetul de lucru 4:
Managementul ştiinţific şi administrativ al proiectului
Coordonarea şi supervizarea activităţilor de cercetare.
Monitorizarea permanentă şi evaluarea modului de implementare a proiectului.

Livrabile estimate 2015:
120,000 imagini colectate din Arhive
140,000 imagini ale documentelor de arhivă organizate în catalogul surselor
Un articol ștințific publicat într-o revistă indexată în bazele de date internaționale
Prezentarea proiectului și prelegeri publice la Universitățile din Timișoara și Iași

Repere cronologice 2015:

Luna 8 – evaluarea proiectului la împlinirea unui an de la demarare, verificarea graficului activităților, analizarea Planului de Management.
Luna 13 – analizarea stadiului introducerii datelor în baza de date, instruirea referitoare la inter-relaționarea computerizată, și primele rezultate obținute în urma acesteia.
Luna 20 – analizarea colectării surselor primare în raport cu evoluția generală a proiectului. Stabilirea direcțiilor ulterioare de urmat în cadrul proiectului. Analizarea primei componente a bazei de date (sursele), a cataloagelor onomastic, respectiv toponimic, a stadiului procesului de inter-relaționare computerizată. Analizarea stadiului de promovare a rezultatelor.

Diseminarea rezultatelor obținute, după 18 luni de la implementare:

Prezentarea proiectului (2014-2015):
1. Gunnar Thorvaldsen, New Population Databases under construction, în cadrul ”Conference of European Society of Historical Demography”, Alghero, Sardinia, 22.09.2014.
2. Gunnar Thorvaldsen, ”Transylvania, the Urals, Norway – The expansion of Population Database”, în cadrul EHPS Network, SSHA, Toronto, Canada, 7.11.2014.
3. Vlad Popovici, Ioan Bolovan, Luminița Dumănescu, Baza de date a populaţiei istorice a Transilvaniei, rezultate intermediare în primele șase luni de la implementare – Cluj-Napoca, 16.12.2015.
4. Luminița Dumănescu, De la registrul parohial la baza de date. Baza de date a populaţiei istorice a Transilvaniei sau provocările contemporane în demografia istorică. Universitatea București, Institutul de Istorie Socială, 20.04.2015.
5. Luminița Dumănescu, Baza de date a populaţiei istorice a Transilvaniei – inovație și standarde occidentale în cercetarea românească de istorie socială, Universitatea de Vest, Timisoara, 12.11. 2015.
6. Vlad Popovici, Angela Lumezeanu, Bazele de date privind populația istorică. Oportunități de cercetare și colaborare în mediul științific românesc, Universitatea Alexandru Ioan Cuza, Iași, 19.11.2015.

Conferințe (2015):
1. Luminița Dumănescu, Ioan Bolovan, Provocări contemporane în demografia istorică – bazele de date și studiile de populație, Chișinău, Republica Moldova, 24 -25.03.2015.
2. Luminița Dumănescu, Ioan Bolovan, Challenges and Expectations. Running the HPDT project, ”Religious Communities and Demography in Church records: Statistical analysis”, în cadrul ”International Seminar”, Ekaterinburg, Russia, 17-21.06.2015.
3. Ioan Bolovan, Marius Eppel, The Parish Registers as sources for the Historical Population Database of Transylvania at ”Religious Communities and Demography in Church records: Statistical analysis”, în cadrul ”International Seminar”, Ekaterinburg, Russia, 17-21.06.2015.
4. Raluca Botoș, Daniela Mârza, Vlad Popovici, Censuses between population statistics and politics: the Romanians from Transylvania and Hungary (1869-1910), în cadrul ”CHAM Conference”, Lisabona, Portugalia, 15-18.07.2015.
5. Ioan Bolovan, Illegitimacy in Transylvania before World war I, în cadrul ”22nd International Congress of Historical Sciences”, Jinan, China, 23-29.08.2015.
6. Ana-Victoria Sima, The Church and the Phenomenon of Illegitimacy in Transylvania during World War I, în cadrul ”22nd International Congress of Historical Sciences”, Jinan, China, 23-29.08.2015.
7. Marius Eppel, State intervention in the control of Midwifes, 19th and 20th Centuries, în cadrul ”22nd International Congress of Historical Sciences”, Jinan, China, 23-29 August, 2015.
8. Raluca Botoș, Căsătoria și recăsătoria în satele romanești de pe Valea Gurghiului. Studiu de caz localitatea Orșova (județul Mureș), 1850-1914, la Conferința Națională a studenților și doctoranzilor, istorie, arheologie, muzeologie, Alba Iulia, 12-13.11.2015.

Seminarii organizate în cadrul proiectului (2015):
1. Historical Population Database of Transylvania, Challenges and Expectations. Seminar organizat în cadrul EHPS-Net Summer School of Historical Demography, Cluj-Napoca, 30 – 31.05.2015.
2. The standardization and linkage process, Cluj-Napoca, 21-26.10.2015 (participanți din Norvegia și Rusia).
3. How to build a coherent database? 12-15.11.2015 (suport științific și tehnic acordat colegilor de la Institutul Croat de Istorie, promotori ai proiectului ”Military Life and Warrior Images in Croatian Borderlands from the 16th Century until 1918”).

Articole (2015):
1. Luminița Dumănescu, ”Provocări contemporane în demografia istorică – bazele de date și studiile de populație”, în Anuarul Institutului de Istorie al Academiei de Științe al Republicii Moldova, 2015 (acceptat spre publicare).
2. Bogdan Crăciun, Crinela Holom, Vlad Popovici, ”Historical Population Database of Transylvania: Methodology Emplyed in the Selection of settlemens and micro zones of interest”, în Romanian Journal of Population Studies, 2015, vol. IX. No. 2, pp. 17 – 30.

Baza de date a populaţiei istorice a Transilvaniei (HPDT) – instrument în procesul educativ:
1. Raluca Botoș, Reconstituirea relatiilor de rudenie. Studierea relatiilor dintre parinti- copii si frati vitregi pe Valea Gurghiului. (1850-1914)
2. Ciprian Porumb Ghiurco, dizertație de masterat, reconstituirea familiei
3. Vlad Tivadar, dizertație de masterat, reconstituirea familiei
4. Adrian Sabou, dizertație de masterat, reconstituirea familiei

Sesiuni organizate în cadrul unor conferințe internaționale, la inițiativa echipei HPDT:
1. Eastern Infant Mortality: Religion, Ethnicity, Location, în cadrul ”European Social Science History Conference”, Valencia, 30 March-2 April 2016, Valencia, Spain.
Rețea: ”Family and Demography”;
Organizatori: Luminița Dumănescu, Gunnar Thorvalsen;
Moderatori: Anders Brändström, Ólöf Garðarsdóttir
Participanți (cu comunicări):
Gunnar Thorvaldsen, Hilde L. Sommerseth, Once Upon a Time in the East? Spatial Distribution of Infant Mortality in the North East of Norway in the Second Half of the Nineteenth Century
Iulia Borovik, Elena Glavatskaya, Infant Mortality in Late 19th to Early 20th Century Ekaterinburg
Grazyna Liczbinska, Infant Mortality in the Catholic and Lutheran Populations from Historical Poland
Luminița Dumănescu, Mihaela Hărăguș, Daniela Mârza, New Data on Infant Mortality in Transylvania in the 19th Century based on the HPDT

vezi mai mult: Proiect, Parteneri

Nu gasesti ceea ce cauti?

vezi pagina noastra de facebook

© 2023 HPDT

design: mihaivladguta