Echipa

Centrul de Studiere a Populatiei

Ioan Bolovan – Lider de echipă. Doctor în istorie. Este profesor la Universitatea “Babeș-Bolyai”, Facultatea de Istorie și Filosofie și director adjunct al Centrului de Studiere a Populației. I. Bolovan a introdus utilizarea de noi surse statistice și a promovat, pentru prima dată în România, noi abordări în cercetare, contribuind la dezvoltarea studiilor de populație.

details open
Cele mai relevante contribuții științifice ale sale sunt în domeniul demografiei istorice și istoriei familiei. Este co-fondator al Centrului de Studiere a Populației și coordonator al programului Metamorfoze socio-demografice și proiecții identitare în Transilvania secolelor XIX-XXI (în cadrul unui proiect PODRU cu finanțare europeană la UBB). Lucrările lui au fost premiate de Academia Română (2002) și de Comisia Internațională de Demografie Istorică (medalia Louis Henry în 2009), al cărui vice-președinte a devenit pentru intervalul 2010-2015.
I. Bolovan și-a dedicat întreaga activitate științifică dezvoltării studiilor de populație în România și reducerii decalajului dintre cercetarea românească și realizările similare din domeniu. În acest sens, cel mai recent rezultat este cooptarea CSP-UBB în cadrul EHPS-Net. Printre cele mai relevante publicații de dată recentă ale sale sunt: 1. Marie-Pierre Arrizabalaga, Ioan Bolovan, Marius Eppel, Jan Kok, Mary Louise Nagata (Coord.), „Many Paths to Happiness? Studies in Population and Family History. A Festschrift for Antoinette Fauve-Chamoux”, Aksant Publishing House, Amsterdam, 2010, 593 p.; 2. Ioan Bolovan, Adrian Onofreiu, Viorel Rus, „Familiile din Năsăud în anul 1869. Contribuţii de demografie istorică” [Families in Năsăud, 1869. Contributions of Historical Demography], Argonaut Publishing House, Cluj-Napoca, 2010, 484 p.; 3. Antoinette Fauve-Chamoux, Ioan Bolovan (coord.), Families in Europe between the 19th and the 21st Centuries. From the Traditional Model to Contemporary PACS, Presa Universitară Clujeană Publishing House, Cluj-Napoca, 2009, 818 p.

Luminița Dumănescu, doctor în istorie, cercetător ştiinţific II. A fost interesată de istoria familiei și a copiilor încă de la începutul activității sale în cercetare. Este director executiv al Centrului de Studiere a Populației, şi managerul acestui proiect.

details open
A lucrat la reconstrucția de familii în Transilvania și este în prezent implicată în activități ale EHPS–Net fiind organizatoare a Școlii de Vară în demografie istorică de la Cluj-Napoca. Începând cu anul 2004 Luminița Dumănescu a fost implicată în mod constant în proiecte de cercetare, în calitate de membru de echipă sau ca director („Familia românească în timpul regimului comunist” (2010-2012) și „Copilăria în comunism” – în desfășurare). Ea este autoarea a trei cărți – despre copilărie, demografie istorică și istoria familiei, coordonatoare a trei volume colective – ultima privitoare la problema căsătoriilor mixte, și a publicat aproximativ douăzeci de articole în reviste naționale și internaționale și în volume colective. Din 2013 este membru al comitetului editorial al Romanian Journal of Population Studies și director executiv al Centrului de Studiere a Populației. Din perspectiva proiectului, următoarele lucrări sunt relevante: L. Dumănescu, Transilvania copiilor. Dimensiunea demografică a copilăriei la românii din Transilvania. 1850-1910 [The Transylvania of Children. Demographic dimension of childhood of Romanians in Transylvania 1850-1910], Cluj-Napoca, Argonaut, 2007; L. Dumănescu, Universul copilăriei la românii din Transilvania. 1850-1910 [The Childhood of Romanians in Transylvania 1850-1910]. Cluj Napoca, International Book Access, 2008; L. Dumănescu, Familia Românească în comunism [The Romanian Family during the Communist Regime], Presa Universitară Clujeană, 2012.

Vlad Popovici – doctor în istorie, cercetător post-doctoral. Interesul său științific este axat pe Transilvania secolului XIX și, în special, pe utilizarea metodelor prosopografice în analiza grupurilor sociale.

details open
În ultimii ani, a întreprins ample cercetării în arhivele din Transilvania, ajungând să dețină o bună cunoaștere a diferitelor tipuri de surse. În plus, cercetarea cu caracter prosopografic și, în același timp, calitatea de membru în cadrul echipei „Bibliografia istorică a României” i-au îmbunătățit experiența de lucru cu baze de date conținând informații istorice. V. Popovici deține, de asemenea, o experiență solidă în cercetare. Din 2007 a condus cercetări în calitate de lider de proiect (3 proiecte) și în calitate de membru de echipă (4 proiecte). Ultimul său proiect personal este REGEDIT (Resurse electronice pentru gestionarea și evidența surselor de demografie istorică a Transilvaniei) – un proiect-pilot care vizează cartografierea surselor demografice pentru localitățile din cuprinsul Transilvaniei. V. Popovici este autorul a două monografii, și co-editor a mai multor antologii și ediții de documente, publicând un număr considerabil de studii în prestigioase reviste științifice din România. Printre cele mai recente titluri sale în domeniu se numără: V. Popovici, „Family relations and group mobilization within the Romanian political elite in Transylvania (1861-1900)” [Relații familiale și mobilizare de grup la elita politică românească din Transilvania] in Transylvanian Review, XXII (2013), supplement no. 2, p. 107-118; V. Popovici și colab. (eds.), Registrele parohiale de stare civilă ale localităţii Războieni-Cetate. Comunitatea română ortodoxă (1814-1950). Comunitatea maghiară reformată (1860-1950) [The Parish Registers of Războieni-Cetate. The Orthodox Community (1814-1950). The Calvinist Community (1860-1950)], Cluj-Napoca, Capitel, 2012, 893 p.

Mihaela Hărăguș – doctor în istorie, cercetător științific II. Interesul ei științific este axat pe evoluțiile recente ale comportamentelor demografice din România, în context european.

details open
În ultimii ani, a desfășurat ample cercetări din perspectiva cursului vieții, folosind date de nivel micro. Ea posedă cunoștințe solide de lucru cu baze de date mari și tehnici de analiză avansate în SPSS și STATA, inclusiv analiza demografică a înlănţuirii evenimentelor (event history analysis), competențe dobândite în timpul șederii ei la Institutul Max Planck pentru Cercetări Demografice din Rostock, Germania (2004/2005). M. Hărăguș deține o experiență solidă în cercetare. Din anul 2002 a fost membră de echipă în 14 proiecte naționale sau internaționale și lider al unui proiect, toate în domeniul studiilor de populaţie. Ea este co-autor a unor studii valoroase publicate in prestigioase reviste românești și internaționale și în volume colective, și autoarea unei monografii. Printre titlurile în domeniu se numără: M. Hărăguș, „Non-standard life courses of people in Transylvania. A comparison between Romanian and Hungarian ethnics” [Cursuri de viață ne-standardizate la oamenii din Transilvania. O comparație între etnicii români și maghiari”, Transylvanian Review, XXI, 2012, No. 3, p. 47-62; J. Hoem, C. Mureşan, M. Hărăguş, “Recent features of cohabitational and marital fertility in Romania”[Caracteristici recente ale fertilității coabitaţionale și maritale din România], Population 4/2013; M. Hărăguș, Tranziţia la statutul de părinte în Europa. Evoluţii recente şi posibili determinanţi [Transition to parenthood in Europe. Recent evolutions and possible determinants], Cluj University Press, Cluj-Napoca 2008, 220 p.

Bogdan Crăciun – doctor în istorie, cercetător post-doctoral. Interesul său științific este axat pe Transilvania secolului XIX și, în special, pe utilizarea și exploatarea unor surse specifice de demografie istorică, necesare în construcția de baze de date utilizate pentru reconstrucția de familii.

details open
B. Crăciun are o bună experiență managerială, fiind din 2007 șeful departamentului de cărți vechi și rare de la Biblioteca Academiei Române, Filiala Cluj-Napoca, conducând o serie de proiecte de digitalizare la scară mică. El are, de asemenea, o experiență solidă în cercetare, în calitate de lider (2 proiecte ) și de membru în echipă (5 proiecte). Ultimul său proiect personal a fost „Familia interbelică din Transilvania între continuitate și schimbare. Perspectivă demografică” – care a vizat stabilirea unui cadru general pentru evoluția populației Transilvaniei între cele două războaie mondiale. B. Crăciun este co-autor al unei bibliografii cu privire la studiile de populație din România, co-editor al unei conscripții din secolul al XIX-lea, publicând un număr apreciabil de studii în prestigioase reviste românești și internaționale. Printre cele mai recente titluri ale sale în domeniu amintim: B. Craciun, “Family and Modernization in the Saxon Community of Transylvania. Case Study” [Familie și modernizare în comunitatea săsească din Transilvania. Studiu de caz], în Südost-Forschungen 71, 2012, p. 57-75 ; B. Craciun et al., ”Mixed Marriages in a Multiethnic and Multidenominational Environment: A Case Study on the City of Cluj (1900-1939)” [Căsătoriile mixte într-un mediu multietnic și multiconfesional: un studiu de caz cu privire la orașul Cluj (1900-1939)], în Transylvanian Review, XXI, 2012, supplement no. 4, p. 405-412; B. Craciun, “The Three Paradoxes of the Family History or Divorce, Lutheran style” [Trei paradoxuri ale istoriei familiei sau divorț în stil lutheran], în Romanian Journal of Population Studies (Supplement/2009), p. 641-656.

Elena Crinela Holom – doctor în istorie, cercetător post-doctoral. Interesul ei științific este axat pe demografia istorică și istoria familiei din Transilvania în a doua jumătate a secolului al XIX-lea, antropologie istorică, reprezentări religioase și simbolice.

details open
A elaborat o teză de doctorat în domeniul demografiei istorice, ea participând, de asemenea, la o școală de vară în demografie istorică (The EHPS-Net International Summer School in Historical Demography-Introductory course). În ultimii ani, a realizat cercetări intensive în domeniul demografiei istorice, încercând să identifice modul în care oamenii secolului al XIX-lea, bărbați și femei deopotrivă, și-au construit traiectoriile de viață, deciziile lor personale și de familie și modalitatea în care autorităţile laice şi ecleziastice au privit, redat şi normat viaţa individuală şi familială. În ultimii șapte ani, a publicat în domeniile menționate mai sus (individual sau ca parte dintr-o echipă ), un număr de 5 cărți (monografii, volume editate), 21 de studii și articole, și a participat la 20 de conferințe naționale și internaționale. În prezent, este secretar științific al Romanian Journal of Population Studies.
E.C. Holom deține, de asemenea, o foarte bună experiență în managementul proiectelor de cercetare. Din anul 2007, a condus 2 proiecte de cercetare și fost membră de echipă în altele 2, fiind recent distinsă cu 2 burse. A publicat mai multe titluri în domeniu, cele mai importante fiind: E. Holom, “Drama, Suffering and Sorrow: The Problems of the Eightieth Decade of the 19th Century in the Former County of Alba de Jos: Demographic Impact” [Dramă, suferință și necaz: problemele deceniului opt al secolului al XIX-lea în fostul comitat Alba de Jos. Impact demografic], în Romanian Journal of Population Studies, 2(3), 2009, p. 96-110; E. Holom, D. Deteşan, D. Covaci, “Laic Laws governing the Romanian Families in Transylvania in the second half of 19th Century” [Legile civile privind familia românească din Transilvania în a doua jumătate a secolului al XIX-lea], în A. Fauve-Chamoux, I. Bolovan (Eds.), Families in Europe between the 19th and 21 th Centuries. From the Traditional Model to the Contemporary PACS, Cluj-Napoca, Cluj University Press, 2009, p. 575-591; Individ, familie, comunitate. Comportament demografic, relaţii familiale interetnice şi interconfesionale în satele din trecutul Albei (1850-1910). [Person, Family, Community. Demographic behaviour, inter-ethnic and inter-confessional family relationships in villages from the Alba County Past (1850-1910)], Cluj-Napoca: Mega, 2009, 381 p.

Marius Eppel – doctor în istorie, cercetător științific II. Aria sa de interes în cercetare cuprinde domeniul istoriei familiei și al istoriei ecleziastice.

details open
De-a lungul anilor, a beneficiat de mai multe burse de cercetare/documentare în arhive, biblioteci și instituții de învățământ superior din Ungaria, Austria, Serbia, Marea Britanie, Italia, Olanda și Franța. S-a remarcat, de asemenea, prin gestionarea mai multor proiecte de cercetare, domeniu în care deține o calificare oficială. Împreună cu alți experți, a organizat conferințe internaționale și a coordonat o serie de paneluri. Cercetătorul este membru într-o serie de organizații internaționale de specialitate: Comisia Internațională de Demografie Istorică/CIDI (Elveția), Asociația de Științe sociale și Istorice/ASSI (SUA). În paralel, el și-a continuat activitatea didactică fiind și partener în cadrul seminarului organizat de Centre de Recherches Historiques de l’École des Hautes Études en Sciences Sociales/EHESS, Paris, Franța. Prin proiectele pe care le-a desfășurat, cercetătorul a oferit soluții la unele din problemele controversate legate de istoria Bisericii și relația dintre Biserică și familie în Transilvania. Printre publicațiile sale cele mai relevante se numără: Marius Eppel, Politics and Church in Transylvania 1875-1918 [Politică și Biserică în Transilvania], Peter Lang Internationaler Verlag der Wissenschaften, Frankfurt am Main etc., 2012, 199 p.; I. Bolovan, M. Eppel et alii (eds.), Legislația ecleziastică și laică privind familia românească din Transilvania în a doua jumătate a secolului al XIX-lea [The Ecclesiastic and Secular Code of Laws Regarding the Romanian Family of Transylvania in the Second Half of the 19th Century, Academia Română, Cluj-Napoca, 2009, 913 p.; M.-P. Arrizabalaga, I. Bolovan, M. Eppel, J. Kok, M. L. Nagata (eds.), Many Paths to Happiness? Studies in Population and Family History. A Festschrift for Antoinette Fauve-Chamoux [Multe căi spre fericire? Studii de populație și istoria familiei. În onoarea Antoinette Fauve-Chamoux], Aksant, Amsterdam, 2010, 593p.

Daniela Mârza – doctor în istorie, cercetător ştiinţific III. Interesul ei științific acoperă domenii cum ar fi istoria modernă a României, istoria familiei și istoria educației, istoria bisericii.

details open
Deține o experiență solidă în cercetare, datorită poziției ei la Centrul de Studii Transilvane din Cluj-Napoca, și o foarte bună cunoaștere a diferitelor tipuri de surse arhivistice. Având în vedere sarcinile profesionale (organizarea de evenimente științifice precum: conferințe și școli de vară, actualizarea site-ul web al instituției), ea a câștigat o experiență solidă în diseminarea rezultatelor cercetării în mediul științific. Daniela Mârza este autoare a două monografii, co-editând două antologii, și publicând peste 30 de articole și studii academice. Printre titlurile sale în domeniu se numără: D. Mârza et al., ”Mixed Marriages in a Multiethnic and Multidenominational Environment: A Case Study on the City of Cluj (1900-1939)” [Căsătoriile mixte într-un mediu multietnic și multiconfesional: un studiu de caz cu privire la orașul Cluj (1900-1939)” în Transylvanian Review, XXI, 2012, supplement no. 4, p. 405-412; Mârza, „Fenomenul abandonului infantil la Iași în Epoca regulamentară „[The child abandonment phenomena in Iaşi during the Regulation Code Period], în T. Rotariu, S. P. Bolovan, I. Bolovan (eds.), Populaţia României. Trecut, prezent, viitor, Presa Universitară Clujeană, Cluj, 2006; D. Mârza, „Demografie și asistență socială în Transilvania (1916-1918): înființarea orfelinatelor destinate orfanilor de război” [Demography and social assistance in Transylvania (1916-1918): the establishment of orphanages for war orphans], în S. P. Bolovan, I. Bolovan, R. Graf, C. Pădurean (eds.), Mişcări de populaţie şi aspecte demografice în România în prima jumătate a secolului XX, Presa Universitară Clujeană, Cluj, 2007, p. 93-100.

Incepand cu 1 noiembrie 2014, echipa noastra s-a marit cu opt colegi operatori de date:

Ana Victoria Sima, dr., conferentiar la Facultatea de Istorie si Filosofie

Diana Covaci, dr., cercetator stiintific

Theodora Guta, doctorand, asistent de cercetare

Marton Tunde, doctorand, asistent de cercetare

Hegedus Nicoleta, dr., asistent de cercetare

Tana Oltean, operator introducere date

Edith Fogorasi, operator introducere date

Raluca Sorina Botos, masterand

The Norwegian Historical Data Centre

Gunnar ThorvaldsenLider de echipă. Este profesor la Universitatea din Tromsø și director al Centrului Norvegian de Date Istorice. Aria sa principală de interes științific cuprinde demografia istorică, istoria socială, istoria familiei.

details open
TGunnar Thorvaldsen este, din 2011 până în prezent, membru al European Historical Population Samples Network (EHPS-Net), finanţată de Fundația Europeană de Științe (președintele noului grup de baze de date); el este, de asemenea, lider al proiectului „Registrul Istoric al Populației Norvegiei” (2009 până în prezent), şi co-președinte al Asociației de Științe Sociale și Istorice (2005 până în prezent), al Asociației pentru Istorie și Calcul, al Asociației Europene de Științe Sociale (din 2000). Cunoștințele sale privind construcția și gestiunea bazelor de date au fost îmbogățite în timpul anilor sabatici petrecuți la Universitatea din Minnesota, Centrul pentru populație din Minnesota. G. Thorvaldsen a luat parte la numeroase activități comune de cercetare, iar publicațiile sale acoperă o arie tematică și geografică largă, de la populația Sami din nord la populația Mru din Bangladesh. Această experiență considerabilă va juca un rol-cheie în oferirea de expertiză pentru un proiect de construcție a unei baze de date care acoperă o regiune multietnică și multi-confesională din Europa Centrală. Printre cele mai relevante publicații de dată recentă ale sale sunt: 1. Gunnar Thorvaldsen , „Using NAPP Census Data to Construct The Historical Population Register for Norway”[Utilizarea recensământului de date ANAP pentru construirea Registrul istoric al populației Norvegiei] ” Historical Methods (1), 2011; 2. Gunnar Thorvaldsen, Ole Jone Eide : ” Historisk befolkningsregister: Oversikt peste emigrasjonen ” [Registrul istoric al populației . Privire de ansamblu asupra emigrației] . Heimen / 3 , 2011; 3 . Gunnar Thorvaldsen , „Nasjonalt historisk befolkningsregister ” [Ȋnregistrările Istorice Naționale ale Populației] . Heimen 66/4 , 2009.

Marianne Erikstad – este consultant senior la Centrul Norvegian de Date Istorice, Universitatea Tromsø, fiind responsabilă cu controlul calităţii şi codarea materialelor provenite din surse istorice nominale.

details open
Deţine o diplomă de master a Universităţii din Bergen (1979) cu teza Husstandsstrukturen i Nord-Norge etter folketellinga i 1801 [Structura familiei în nordul Norvegiei conform recensământului din 1801]. A contribuit ca reprezentant din partea Norvegiei la lucrarea HISCO-Historical international standard classification of occupations, Marco H.D. van Leeuwen (ed.), şi a scris despre migraţia în Suedia: “Utvandring til Sverige på 1800-tallet”. Heimen 2007; Volume 44 (2).

Arnfinn Kjelland – este Profesor Asociat la Universitatea Volda, unde predă istoria Norvegiei şi a Europei, istoria locală şi demografia, la nivel licenţă.

details open
A absolvit studii de filologie la Departamentul de Istorie şi Studii Clasice al Universităţii din Trondheim, cu o teză despre producţia agricolă într-o comună între 1660-1920. Este autor al Bygdebok for Lesja (Istoria fermelor şi genealogie): 1981-1996 cu normă întreagă, şi cu normă parţială 1987-1996, angajat de municipalitatea din Lejsa; a devenit asistent universitar la Volda University College în 1992, cu angajare permanentă în 1994 ca Profesor Asociat de istorie. A fost co-editor al Heimen (revistă ştiinţifică de istorie locală) 1995-1998. A fost membru al consiliului editorial al Heimen (1999-2004). Este membru al comitetului pentru tehnologie de informare şi comunicare la Institutul Norvegian de Istorie Locală începând cu 1989. A fost membru al colegiului editorial al revistei [Norwegian] Historical Journal (2005-2009). A fost director de proiect, co-autor şi editor a trei lucrări monografice de istorie a fermelor şi genealogie (bygdebok): Bygdabok for Lom (4 vol. 2000–2007), Sula-soga (5 vol. 2004–2008) and Busetnadssoga for Volda (5 vol. 2005–2012). Face parte din proiectul finanţat de Consiliul Norvegian al Cercetării: Cultural Perspective in the meeting of Civil Servants and peasant farmers (2008–) [Perspective culturale în relaţiile dintre funcţionari şi ţărani fermieri] – este director al sub-proiectului The Civil servants’ social and economic relations with the peasant farming society (a microhistorical approach) [Relaţiile economice şi sociale ale funcţionarilor cu societatea ţăranilor fermieri (o perspectivă micro istorică)].

Ole Martin Sørumgård – expert IT al companiei Snøhetta din Lesja.

details open
A absolvit un masterat în 1989 la Departamentul de Inginerie Civilă al Institutului Tehnologic Norvegian din Trondheim. Între 1998-2007 (cu normă întreagă între 1998-2000) a fost co-autor al Bygdabok for Lom (4 volume, istoria fermelor şi genealogie), responsabil de reconstrucţia datelor în programul Ættesoge vizând reconstrucţia populaţiei pentru perioada 1600-1930. Începând cu 1998 (normă întreagă între 2000-2003) a fost responsabil de modelarea şi implementarea software-ului şi bazei de date de reconstrucţie completă a structurii habitatului unei localităţi, activitate din care a rezultat şi aplicaţia Busetnadssoge (BSS), a fost co-autor al Sula-soga (istoria fermelor şi genealogie, 5 volume) folosind BSS ca principal aplicaţie de reconstrucţie – acest proiect a servit ca test la scară mare al aplicaţiei între 2004-2008.
Trygve Andersen – este consultant IT la Centrul Norvegian d Date Istorice, Universitatea Tromsø, fiind responsabil de resursele hardware şi software.
Detalii (click): Deţine diploma în istorie şi ştiinţe informatice, fiind probabil persoana cu cel mai avansat grad de combinare a celor două câmpuri de cercetare în Norvegia. Este specializat în programarea bazelor de date, în special creând software pentru record linkage (relaţionarea conţinutului) în baze de date Oracle, relaţionând nu doar indivizi ci şi grupuri de persoane din surse multiple.

Trygve Andersen – is computing consultant at the Norwegian Historical Data Centre, University of Tromsø with responsibility for hardware and software resources.

details open
He holds degrees in history and computer science, likely having the strongest academic combination of the two fields in Norway. He has specialized in database programming, especially writing record linkage software for the Oracle database system, linking not only individuals but also groups across multiple sources.

vezi mai mult: Proiect, Parteneri

Nu gasesti ceea ce cauti?

vezi pagina noastra de facebook

© 2023 HPDT

design: mihaivladguta