Despre noi

Prin intermediul proiectului Historical Population Database of Transylvania (HPDT), se urmăreşte construcţia primei baze de date istorice a populaţiei Transilvaniei, care va acoperi perioada 1850-1914 (de la primul recensământ modern, şi până la limita cronologică permisă de legislaţia românească referitoare la datele de stare civilă), după cele mai recente principii metodologice propuse în domeniu, fiind integral compatibilă cu ultimele versiuni ale Intermediate Data Structure (IDS), considerată a reprezenta cele mai avansate standarde internaţionale în domeniu.
Proiectul va avea în vedere 5-10% din populaţia Transilvaniei, în perioada studiată (aprox. 5.4 milioane de nasteri).
Baza de date va fi conectată cu bazele de date asemănătoare existente în Europa şi America de Nord, legând, astfel, cercetările referitoare la populaţie din România cu eforturile generale de reconstituire a populaţiei europene, şi nu numai.
Proiectul are la bază colaborarea dintre Centrul de Studiere a Populaţiei din cadrul Universităţii „Babeş-Bolyai” din Cluj, şi Centrul Norvegian de Date Istorice al Universităţii din Tromsø.
Proiectul este finanţat prin EEA Research Programmes, în categoria Ştiinţe Sociale şi Umaniste, şi are drept obiective următoarele: stimularea cercetărilor interdisciplinare, creşterea capacităţii comunităţii de a face faţă schimbării demografice şi diversităţii culturale, dezvoltarea şi consolidarea resurselor umane.
Proiectul are un mare grad de noutate pentru cercetarea românească şi pentru orice tip de baze de date istorice folosite până acum în România. Este primul proiect de acest fel din România.
Durata proiectului este de 36 de luni (2014-2017); proiectul este finanţat cu 650.000 de euro.

Obiectivele proiectului

Construcţia primei baze de date istorice de populaţie pentru teritoriul Transilvaniei (1850-1914) şi asigurarea bunei sale funcţionări în durată lungă
Contribuţia substanţială, pe plan naţional, la reconsiderarea rolului informaţiei istorice privind populaţia şi a perspectivelor deschise de aceasta în plan socio-economic.
Conectarea cercetărilor de populaţie din România cu efortul actual european de reconstrucţie a populaţiei şi familiei
Validarea HPDT în spaţiul ştiinţific central+est european ca un etalon al excelenţei în practica cercetării.

project_07

Expected Results

  • Catalogul comparat al surselor necesare pentru construirea bazei de date.
  • Publicarea ca e-book a catalogului surselor.
  • Repertoriul surselor.
  • Un catalog toponomastic multi-lingvistic.
  • Un catalog onomastic multi-lingvistic.
  • Baza de date centrală HPDT.
  • Baza de date HPDT compatibilă IDS, pentru uzul general al cercetărilor.
  • Extrasul genealogic al bazei de date centrale HPDT
  • Studiu metodologic pe tema problemelor specifice ridicate de construirea unor baze de date de populaţie de proporţii în Europa Centrală şi de Est
  • Site-ul conţinând interfaţa genealogică a HPDT

Buget

vezi mai mult: Parteneri, Echipa

Nu gasesti ceea ce cauti?

vezi pagina noastra de facebook

© 2023 HPDT

design: mihaivladguta